top of page
bg tab.png
mayor.jpg

Office of the Mayor
Hon. Reynante "Jowar" Bautista

Punong-Bayan, Alkalde o Mayor. Siya ang may pinakamataas na lokal na posisyon sa mga munisipalidad. Responsable sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa, proyekto, serbisyo at iba pang mga aktibidad ng ng pamahalaang bayan o. Mahigpit na ipinatutupad ang mga batas at ordinansa at ginagamit ng mabuti ang kapangyarihan para pamunuan ang nasasakupan. Mahusay na ginagamit ang mga pinagkukunang-yaman para sa kapakinabangan ng bayan at lumilikha ng pagkakakitaan upang lalong umunlad at siguruhing naihahatid ang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan kabilang na ang mga nararapat na imprastraktura at pasilidad.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
mayor.png