top of page
bg tab.png
bplo.jpg

Business Permit and Licensing Office (BPLO)

Gaya ng ibang ahensya, malaki rin ang papel an ginagampanan ng Business Permits and Licensing Office (BPLO) sa ating lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng tanggapang ito, naisasaayos ang pagpask at operasyon ng mga negosyo sa loob ng munispalidad ng Angat. Ang opisinang ito ang siyang nagsasagawa ng Business Tax Assessment, nagkakaloob ng Business Permits at Licenses, nagmomonitor at nagpapatupad ng mandatory standards alinsunod sa mga umiiral na batas ukol sa pagnenegosyo upang patuloy na maitaguyod ang interes hindi lamang ng mga negosyante kundi lalong higit ng mga mamamayan. Patuloy rin nitong isinusulong ang komersiyal at industriyal na aktibidad sa ating munisipalidad para sa tiyak na kaunlaran ng Bayan ng Angat.

Angat_Logo.png
  • Facebook

Latest Article

External Links

download (3).png

Department of Trade and Industry

The Department is the government agency responsible for the promotion of agricultural development by providing the policy framework, public investments, and support services needed for domestic and export-oriented business enterprises.

bnrs.png

Business Name Registration System

The BNRS Next Gen is a web-based portal that allows end-to-end registration of business name (BN) for sole proprietors. To make BN registration more convenient, applicants may submit applications, pay fees and download their Certificate of BN registration through the BNRS Next Gen.

It also contains publicly available information about DTI-registered BNs that will help both the public and other government agencies check the validity of a particular BN.

The BNRS Next Gen portal and services are owned and hosted by the Department of Trade and Industry. 

Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page