top of page
bg tab.png
comelec.jpg

Commission on Elections Angat

Para sa malinis at patas na eleksyon, nakahanda diyan palagi ang tanggapan ng Commission of Elections (COMELEC) ng Bayan ng Angat. Bago, habang at pagkatapos ng eleksyon laging kumikilos ang COMELEC upang masigurong ang ating mga ihahalal na pinuno ng pamahalaan ay tunay na karapat-dapat at ang siyang napili ng mas nakakararaming mamamayan. Ang COMELEC ang siyang itinakda ng ating konstitusyon na ipatupad ang mga alituntunin at isagawa ang mga gawaing may kinalaman sa halalan base alinsunod sa umiiral na batas ukol dito. Pinangungunahan nila ang rehistrasyon at pagsasagawa ng mismong halalan, regular man o special elections.

comelec angat.png
  • Facebook

Latest Article

External Links

1200px-Commission_on_Elections_(COMELEC).svg.png

Commission on Elections

The COMELEC is the principal government agency tasked by the Constitution to enforce and administer all laws and regulations concerning the conduct of regular and special elections. It is a body that is designed to be constitutionally independent from the executive, legislative and judicial branches of government to ensure the conduct of free, fair and honest elections. As an added measure, the constitution also grants fiscal autonomy to enable the COMELEC to operate effectively, efficiently and free from political interference. The constitution mandates that "funds certified by the Commission as necessary to defray the expenses for holding regular and special elections, plebiscites, initiatives, referenda, and recalls, will be provided in the regular or special appropriations and, once approved, will be released automatically upon certification by the Chairman of the Commission."

Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page