top of page
bg tab.png

PABATID: Para sa mga Angatenyong Estudyante ng Kolehiyo na nag-apply ng Educational Assistance


Maaari na ninyong ipasa ang mga dokumentong kinakailangan upang ma-avail ang EDUCATIONAL ASSISTANCE mula sa ating Pamahalaang Bayan. Hanapin muna ang inyong pangalan sa kalakip na listahan at unawaing mabuti ang nakasaad sa PABATID na ito.


DEADLINE NG PAGPAPASA: NOBYEMBRE 28, 2022

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Angat_Logo.png
ar logo.png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page