top of page
bg tab.png

TA-UPO! SA ANGAT, ANG GULAY AY BUHAY🥒🥕🧅🥬


Tiga-Angatenyo ka kung alam mo na ito ay isang upo. Kagaya ng iba pang mga gulay, Ito ay hindi lamang nagbibigay ng masustansiyang pagkain sa bawat pamilya, kundi nagbibigay rin ng oportunidad na mapalapit tayo sa kalikasan at maging responsable na tagapamahala ng ating kapaligiran. Sa pagtutulungan natin, nasisiguro natin ang masiglang pamumuhay at malusog na kinabukasan para sa bawat isa.


Magsama-sama tayong magtanim, palaguin ang mga ito, at palaganapin ang kahalagahan ng pagtatanim sa ating bayan.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page