top of page
bg tab.png

SUPPLEMENTAL FEEDING WEEK 5(October 23-27, 2023): Patuloy ang isinasagawang Supplementary Feeding sa Brgy. Pulong Yantok sa pangunguna ng Pambayang Lupon sa Nutrisyon at ng Lingkod Lingap sa Nayon na si Gng. Bing Serna at ang mga Mother Leaders. Sagana kumain ang mga bata dahil sa mga masusutansyang inihain para sa kanila at papainumin sila ng mga vitamins mga maging malusog at di sakitin


4 views0 comments

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page