top of page
bg tab.png

SUPPLEMENTAL FEEDING WEEK 4(October 16-20, 2023): Patuloy ang isinasagawang Supplementary Feeding sa Brgy. Pulong Yantok sa pangunguna ng Pambayang Lupon sa Nutrisyon at ng Lingkod Lingap sa Nayon na si Gng. Bing Serna at ang mga Mother Leaders. Makikita ang kasiyahan ng mga batang kumakain nang masusustansyang pagkain at pag-inom nang mga vitamins na makakatulong sa pagpapatibay sa kanilang resistensya at malayo sa anumang sakit


3 views0 comments

Commentaires


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page