top of page
bg tab.png

SA BARANGAY SULUCAN, BUHAY ANG PAGTUTULUNGAN!Pinatunayan natin sa Brgy. Sulucan na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, epektibo nating maihahatid ang iba’t ibang programang nakatuon sa direktang pangangailangan ng ating mamayan.

Maraming salamat din sa pagpapatuloy sa inyong mga tahanan para personal nating kumustahin ang mga mamamayan nating may karamdaman, espesyal na pangangailangan at mga katandaan.


Abangan ang susunod nating pupuntahan dito sa Munisipyo Sa Barangay!

11 views0 comments

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page