top of page
bg tab.png

Pagsasanay Hinggil sa LEP para sa mga Nakatalagang Opisyal ng mga Munisipalidad sa Gitnang Luzon


Waterfront Cebu City Hotel & Casino—Kasalukuyan pong ginaganap ang huling araw ng pagsasanay hinggil sa Local Executive/Legislative Program (LEP) para sa mga mga halal at nakatalagang opisyal ng mga Pamahalaang Bayan sa Gitnang Luzon.


Layunin ng pagsasanay na pataasin ang kamulatan at kakayahan ng mga lokal na tagapagpaganap na maunawaan at maisabuhay ang kanilang mga gampanin at responsibilidad bilang mga mahuhusay na impluwensya at modelo para sa mga pinamamahalaang kawani ng pamahalaan tungo sa pagpapatupad ng epektibo at episyenteng serbisyo-publiko.


Inaasahan na ang mga matututunan ng ating mga lider sa pagsasanay na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pamamahala sa ating Pamahalaang Bayan.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page