top of page
bg tab.png

Paano ko mapoprotektahan ang mga anyong tubig?Ang mga anyong tubig ay mahalaga sa ating planeta. Nagbibigay sila ng tubig na ating iniinom, ginagamit natin para sa pag-irigasyon, at nagbibigay ng tirahan para sa maraming halaman at hayop.


Ngunit ang mga anyong tubig ay nasa panganib. Ang polusyon, pagbabago ng klima, at pagkasira ng kagubatan ay ilan lamang sa mga banta na kinakaharap ng ating mga anyong tubig.


Sa kabilang dako, May mga bagay na maaari nating gawin upang maprotektahan ang ating mga anyong tubig. Narito ang ilang mga mungkahi:


* Bawasan ang polusyon. Ang polusyon ay isa sa pinakamalaking banta sa ating mga anyong tubig. Maaari nating bawasan ang polusyon sa pamamagitan ng pag-recycle, paggamit ng mas kaunting mga kemikal, at pag-aayos ng ating mga kotse.


* Magtanim ng mga puno. Ang mga puno ay tumutulong na protektahan ang ating mga anyong tubig sa pamamagitan ng pagsala ng tubig-ulan at pag-iwas sa pagguho ng lupa.


* Gumamit ng mas kaunting tubig. Maaari tayong gumamit ng mas kaunting tubig sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga leaky faucet, pag-install ng mga low-flow showerhead, at pagdidilig ng ating mga halaman sa umaga o gabi.

* Suportahan ang mga organisasyon na nagtatrabaho upang maprotektahan ang ating mga anyong tubig. Maraming mga organisasyon na nagtatrabaho upang maprotektahan ang ating mga anyong tubig. Maaari naitng suportahan ang mga organisasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon, pagboboluntaryo ng ating oras, o pagkalat ng kanilang mensahe.


Ang pagprotekta sa ating mga anyong tubig ay isang mahalagang responsibilidad. Sa pamamagitan ng paggawa ng ilang simpleng aksiyon, sa ating pakikipag-kaisa at pakikipag tulungan, maaari tayong gumawa ng malaking pagkakaiba sa kasalukuyan, at makagawa ng malaking pagbabago.


26 views0 comments

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page