top of page
bg tab.png

Maundy ThursdayNgayong huwebes santo aalahanin natin ang napakalaking sakripisyo na ginawa ni Kristo pati na rin ang walang hanggang katotohanan na ipinadala sa atin. Tanggapin natin ang tawag sa abang paglilingkod at walang pag-iimbot na pagmamahal habang tinatahak natin ang landas ng pagkadisipulo nang may matatag na determinasyon at walang patid na debosyon.

4 views0 comments

Comentários


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page