top of page
bg tab.png

Maligayang Kapistahan, Mahal na Patron Sta. Monica!


Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating Mahal na Patrong si Sta. Monica. Siya ay isang debotong Kristiyano na kilala sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya at tiyaga. Kilala siya sa pagiging ina ni San Agustin, isa sa mga pinaka-maimpluwensyang Kristiyanong teologo at pilosopo. Sa kabila ng pagtataksil ng kanyang asawa at sa maling pamumuhay ng kanyang anak, patuloy na ipinagdasal ni Monica ang kanilang pagbabagong loob. Sinagot ang kanyang mga panalangin nang magbalik-loob ang kanyang anak na si San Agustin sa Kristiyanismo. Ang debosyon at panalangin ni Monica ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang epekto ng pagmamahal ng isang ina.

STA. MONICA, Ipanalangin mo kami!

Pagbati mula sa Pamahalaang Bayan ng Angat.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page