top of page
bg tab.png

Kung hindi mo kayang linisin ang kapaligiran, HUWAG MO NA LANG DUMIHAN.Kung hindi mo kayang linisin ang kapaligiran, HUWAG MO NA LANG DUMIHAN.

Ayon sa Republic Act 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kautusang Bayan Blg, 2017-01.


Ang sinumang tao na lumabag sa mga patakaran, alituntunin o probinsyon ng batas na ito na mapapatunayang nagkasala ay paparusahan ng multang di bababa sa P300.00 at di-hihigit sa P1000.00 o pagkakulong ng di-bababa sa 30 araw at di-hihigit sa 2 buwan o pareho ayon sa pagpapasiya ng hukuman ng walang a… See more

5 views0 comments

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page