top of page
bg tab.png

International Mother Language Day


Ang International Mother Language Day ay isang pandaigdigang pagdiriwang na itinatag noong 1999 ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Ito ay ginugunita tuwing Pebrero 21 upang ipagdiwang at bigyang-halaga ang kahalagahan ng iba't ibang mga wika sa buong mundo, lalung-lalo na ang mga katutubong wika. Layunin ng araw na ito na itaguyod ang multilingualismo at mapanatili ang yaman ng kultura at identidad ng mga wika sa buong mundo.

4 views0 comments

留言


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page