top of page
bg tab.png

Holy Monday

Updated: Apr 1

Ngayong Holy Monday, pagnilayan natin ang paglilinis ni Hesus sa templo, isang gawa ng kanyang pagmamahal at kahandaang linisin ang Banal na Lugar. Sinasabi sa Mateo 21:12-13, Pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Itinumba niya ang mga mesa ng mga mamamalit-salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila: Nasusulat: Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan ngunit ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Tunay na inspirasyon ito na panatilihin ang kabanalan at debosyon sa mga banal na lugar.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page