top of page
bg tab.png

Casa Flordeliza

ᴀɴɢ ᴘɪᴘɪɴɢ ꜱᴀᴋꜱɪ ꜱᴀ ᴍᴀᴛᴀɢᴜᴍᴘᴀʏ ɴᴀ ɴᴀᴋᴀʟɪᴘᴀꜱ ᴀᴛ ᴍɢᴀ ʙɪɴᴛᴀɴᴀ ɴɢ ɴᴀɢᴅᴀᴀɴɢ ᴘᴀɴᴀʜᴏɴ

𝑀𝒶𝓇𝓊𝓃𝑔𝓀𝑜, 𝒜𝓃𝑔𝒶𝓉, 𝐵𝓊𝓁𝒶𝒸𝒶𝓃

Itinayo ang Casa Flodeliza noong 1888 ni Cabeza Maximo Villarama Fernandez ng Angat. Napalilibutan ito ng mga bungangkahoy at hardin ng iba’t ibang makukulay na bulaklak. Ang loob ng bahay ay may tanggapan (sala) na gawa sa malalaking puno ng pulang narra ang sahig, mga bintanang capiz at naglalaman ng mga antique na kagamitan. Itinatampok ng interior ng bahay ang maringal at tradisyunal na pagtatanghal sa pamamagitan ng piano at mala-anghel na tinig ng mga kababaihan.

2 views0 comments

Commenti


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page