top of page
bg tab.png

ANGATENYO, WAGI TAYO!


ANGATENYO, WAGI TAYO 🏆

Tinanghal ang Bayan ng Angat bilang isa sa sampung bayan sa buong Pilipinas, at nag-iisang bayan mula sa Gitnang Luzon, na finalist sa National Disaster Resilience Champion Awards. Ang pagkilalang ito ay isang pagpapatunay sa ating pagkakaisa at determinasyon na maging handa at matatag sa oras ng kalamidad.


Ipinapakita natin ang kahalagahan ng pagsasanay, paghahanda, at maayos na pamamahala sa oras ng kalamidad. Ang bawat hakbang na ating isinusulong para sa kaligtasan ay nagbunga ng isang mas matibay na komunidad. Mahalaga ang ating ginagawang hakbang upang siguruhing ang bawat isa sa atin ay ligtas at handa sa anumang pagsubok.


Higit pa sa anumang karangalan, pinakamahalaga ang kaligtasan at buhay ng bawat isang Angatenyo. Patuloy tayong magtutulungan para sa isang mas ligtas, mas matatag, at mas maunlad na bayan. At ito ang naging isa sa mga susi sa pagkakamit ng maipagmamalaking karangalang ito! Congratulations, Angatenyo!

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page