top of page
bg tab.png

National Kidney Month


June is National Kidney Month!

Malusog ba ang bato mo?

TARA NA sa #HealthyPilipinas!


Mahalaga na mapanatili ang malusog na bato upang mapangalagaan ang pangkalahatang kalusugan ng katawan. Mahalaga rin ang maagang pagtuklas sa sakit upang mapigilan ang kidney failure.


Mahalagang paalala na kung ikaw ay nakakaramdam ng labis na pananakit ng tagiliran, pumunta agad sa pinakamalapit na health care provider sa inyong lugar.


Basahin ang karagdagang impormasyon sa https://bit.ly/KidneyFAQs2022

#KonsulTayo sa pinakamalapit na Primary Care Providers para achieved ang #HealthyKidney! Achieved ang #HealthyPilipinas!

2 views0 comments

Commenti


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page