top of page
bg tab.png

Mga bagay na dapat natin matutunan ukol sa AMILYAR or REAL PROPERTY TAX.


1. Magkano ang kailangan nating bayaran?


Para sa ating bayan ng Angat, ang RPT rate ay nasa 1% dapat at hindi lalagpas sa 1% ng tinasang halaga.


2. Saan magbabayad?

Tanggapan ng Pambayang Ingat-Yaman o Municipal Treasurer's Office Angat (MTO) na nakasasakop sa mga lugar kung saan matatagpuan ang inyong ari-arian.


3. Anong mga dokumento ang dadalhin?


Alinman sa mga sumusunod:

✔️ Transfer Certificate of Title

✔️ Tax Declaration

✔️ Previous Official Receipt


4. Kailan ito dapat bayaran?

Ang pagbabayad ay maaaring gawin taun-taon o simula Enero 01 hanggang Marso 31 ng walang babayarang multa o interes o bago ang mga sumusunod na petsa:


March 31 - 1st quarter

June 30 - 2nd quarter

Sept 30 - 3rd quarter

Dec 31 - 4th quarter


5. Ano ang mangyayari kung hindi natin binabayaran ang atin mga buwis sa ari-arian?


Ang hindi pagbabayad ng basic real property tax, ay may karagdagang 2% na interes bawat buwan sa hindi nabayarang halaga. (local tax code)


At kung hindi maaayos kaagad, may mga parusa. Ang ari-arian ay maita-tag na tax-delinquent, o pinakamasamang kaso, na maaaring ialok ng lokal na pamahalaan para sa public auction.


1,941 views0 comments

留言


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page