top of page
bg tab.png

Damage Report Mula sa RICE, VEGETABLES AT LIVESTOCK
Maulang araw po! Dahil po sa pabugso-bugsong pag-ulan, kami po ay tumatanggap na ng iba't ibang klase ng damage report mula sa RICE, VEGETABLES AT LIVESTOCK. Ibigay lamang po ang mga sumusunod na detalye, at ilakip ang mga litrato ng naturang pinsala.

LIVESTOCK DAMAGE REPORT FORM (BABOY, MANOK, BAKA, KALABAW AT KAMBING) Name: Contact address: Address: Farm address: Animal: Number of heads: Age of animal: Cause of death: PCIC insured (Yes/No):

RICE & VEGETABLES DAMAGE REPORT FORM Name: Address: Contact number: Farm address: Area: Stage of Planting: Irrigated or Rainfed: PCIC insured (Yes/No):

Policy on Vegetables: NO PLANTING REPORT, NO CLAIMS.

2 views0 comments

תגובות


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page