top of page
bg tab.png

Buntis Party sa Barangay Encanto(JULY 11, 2023): Nakiisa ang Pambarangay na Lupon sa Nutrisyon sa isinagawang Buntis Party sa Barangay Encanto, na pinangunahan ng Pambayang Tanggapan sa Kalusugan. Nagpamigay ang Lingkod Lingap sa Nayon at Mother Leaders ng mga flyers na may kinalaman sa tema ng Nutrition Month na "Healthy Diet Gawing Affordable For All". Nilalayon nito na mabigyan ng wastong kaalaman ang mga buntis ukol sa wastong nutrisyon, at ang kahalagahan ng First 1000 Days ni Baby.


3 views0 comments

Comentários


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page