top of page
bg tab.png

18-Day Campaign to End Violence Against Women


Ang Pamahalaang Bayan ng Angat ay nakiisa sa 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW). 🧡🧡🧡


Ang 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW) ay isang taunang kampanya na isinasagawa sa Pilipinas mula Nobyembre 25 hanggang Disyembre 12 bawat taon. Layunin nito ang pagbibigay-diin sa paglaban at pagtigil sa iba't ibang uri ng karahasan laban sa mga kababaihan.


Ang kampanyang ito ay naglalayong magbigay ng kaalaman, magsulong ng kamalayang pangkasarian at magtaguyod ng pagkilala sa mga karapatan ng kababaihan. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain tulad ng pagsasagawa ng mga seminar, workshops, pagpapalaganap ng impormasyon sa social media, pagtataguyod ng mga programang edukasyonal at iba pang mga aktibidad na naglalayong labanan at wakasan ang karahasan laban sa kababaihan.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page