top of page
bg tab.png

Special Program for Employment of Students


Ang Special Program for Employment of Students (SPES) ay isang programang pinasimulan ng DOLE. Layunin nitong mabigyan ng trabaho ang mga mag-aaral na edad 15 pataas na gustong kumita sa panahon ng kanilang summer vacation at magamit ang kinitang iyon para naman sa kanilang enrollment.


5 views0 comments

コメント


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page