top of page
bg tab.png

International Volunteer Day for Economic and Social Development


Ang International Volunteer Day for Economic and Social Development ay isang pandaigdigang pagdiriwang na ginugunita tuwing Disyembre 5 taun-taon. Layunin nito na kilalanin at ipagdiwang ang kontribusyon ng mga boluntaryo sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan sa buong mundo. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng bolunterismo sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan, pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad, at pagpapalaganap ng pag-asa at positibong pagbabago sa pamamagitan ng gawang-boluntaryo. Ito rin ay pagkakataon upang bigyang-pugay at pasalamatan ang mga indibidwal na nag-aalay ng kanilang oras, kakayahan at serbisyo para sa kabutihan ng iba at sa pangkalahatang kaunlaran.

1 view0 comments

Comments


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page