top of page
bg tab.png

Holy TuesdaySa banal na araw na ito, pagnilayan natin ang babala ni Hesus sa mga Pariseo at Eskriba na magsagawa ng pagpapakumbaba at katapatan. Habang nagsusumikap tayo para sa espirituwal na pag-unlad, nawa'y tanggapin natin ang lahat sa kaharian ng langit nang may biyaya at pagmamahal, at nawa'y buksan natin ang ating mga puso sa pagpapatawad at habag. Tularan natin ang halimbawa ni Kristo upang palakasin ang ating espirituwal na mga buklod at magtrabaho para sa panloob na katahimikan.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Angat_Logo.png
AsensoAtReporma (1).png

Republika ng Pilipinas

Pamahalaang Bayan ng Angat

Transparency_seal-01.png
FOI-logo.png

Scan the QR Code to install the app

qr code.JPG
bottom of page